ინტერაქტიული ტელევიზია

სასტუმროს ინტერაქტიული ტელევიზიის სისტემა

 მთავარი სატელევიზიო სადგური

თანამგზავრული და DVB-T მიმღები ანტენები

სატელევიზიო სიგნალის გამანაწილებელი სისტემა

მართვის უნივერსალური პულტები სასტუმროს ნომრებისთვის

ტელევიზორების თხელი და მბრუნავი სამაგრები

სასტუმროს ინტერაქტიული ტელევიზიის სისტემა

სასტუმროს ინტერაქტიული ტელევიზიის სისტემა არის თანამედროვე მაღალი ტექნოლოგიის მქონე მომგებიანი მომსახურება.

Tv-Lux Hospitality აინსტალირებს და აკონფიგურირებს ინტერაქტიული ტელევიზიის სისტემებს და ასევე უზრუნველყოფს ტექნიკურ მომსახურებას.

სასტუმროს ინტერაქტიული ტელევიზიის სისტემა სთვაზობს სტუმრებს შემდეგ დამატებით სერვისებს:

 •  სისტემურ გვერდებზე სასტუმროს შესახებ ინფორმაციის განთავსებას
 • სპეცშეთვაზებებისა და რეკლამის განთავსებას
 • ეკრანიდანვე საკვების შეკვეთას, დამატებითი არხების აქტივაციას და სასტუმროს სხვა სერვისებით სარგებლობას
 • პერსონალიზირებულ მისასალმებელ სქრინს
 • ვიდეო სერვერიდან არხების უწყვეტად ტრანსლირებას
 • მაღვიძარას შემხსენებლის ფუნქციით
 • ინფორმაციის მიწოდებას სასტუმროს ნომრის მიმდინარე ანგარიშის შესახებ
 • ყველა ტელევიზორის ცენტრალიზებული დისტანციური მონიტორინგი და მართვა

მთავარი სატელევიზიო სადგური

მთავარი სატელევიზიო სადგური უზრუნველყოფს სამაუწყებლო, სატელიტური და სხვა არხების 24/7/365 მიღებას, მათ კონვერტირებას და სასტუმროს ქსელში ტრანსლირებას.

ჩვენი კომპანია აყენებს და აკონფიგურირებს მთავარ სატელევიზიო სადგურებს.

ადგილობრივი და საერთაშორისო არხების მისაღებად საჭიროა მთავარი სატელევიზიო სადგური. სადგური იძლევა შემდეგ შესაძლებლობებს:

 • არხების სწრაფად გადაკონფიგურირება
 • ტვ მომწოდებლისგან სააბონენტო გადასახადის შემცირება
 • მაღალი ხარისხის გამოსახულების სრული მხარდაჭერა
 • მრავალენოვანი აუდიოს მხარდაჭერა
 • გადაცემების ელექტრონული პროგრამის მხარდაჭერა (EPG)
 • დისტანციური მართვა
 • კვების წყაროს და სხვადასხვა დაფების დუბლირება ( Redundancy) ერთერთის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევისათვის
 • საჭირო დაფების დამატება ნებისმიერ მომენტში

თანამგზავრული და DVB-T მიმღები ანტენები

DVB – T ანტენები უმარტივესი გზაა მიიღოთ დიდი რაოდენობით მაღალი ხარისხის არხები.

Tv-Lux Hospitality ასრულებს ანტენების დაყენებისა და კონფიგურირების სამუშაოების სრულ სპექტრს.

ხარისხიანი ტელევიზია იწყება მიღებული სიგნალის ხარისხით.
ჩვენ რეკომენდაციას ვუწევთ უმაღლესი ხარისხის LNB — ებსა და თანამგზავრულ ანტენებს. თქვენ იღებთ:

 • დიდი რაოდენობით არხებს და მათი ნებისმიერ მომენტში დამატების საშუალებას
 • ციფრულ, უმაღლესი ხარისხის მქონე გამოსახულებას
 • ანტენის გადაკონფიგურირების საშუალებას, სისტემის ინსტალირების შემდეგაც
 • ინტერნეტისაგან დამოუკიდებელ ტელევიზიას
 • მაღალ საიმედოობას

სატელევიზიო სიგნალის გამანაწილებელი სისტემა

სატელევიზიო განაწილების სისტემები იღებენ, აკონვერტირებენ, აძლიერებენ და ანაწილებენ სატელევიზიო სიგნალს მომხმარებლებს შორის.

Tv-Lux Hospitality ახორციელებს სატელევიზიო განაწილების სისტემებთან დაკავშირებულ საინსტალაციო და საკონფიგურაციო სამუშაოების სრულ სპექტრს.

ჩვენი კონსულტანტები დაგეხმარებიან შექმნათ ნებისმიერი სირთულის გამანაწილებელი სისტემა თქვენი სასტუმროსთვის:

 • ინტეგრირებული სისტემა — სამაუწყებლო, თამამგზავრული და რადიო არხები მიიღება ანტენების ერთობლიობის მიერ. გადაეცემა კაბელის საშუალებით და მიიღება მიმღებით, რის შემდეგაც ნაწილდება მომხმარებლებს შორის
 • ოპტიკურ — ბოჭკოვანი სატელევიზიო განაწილების სისტემა
 • ჰიბრიდული სატელევიზიო განაწილების სისტემა
 • IPTV (ინტერნეტ ტელევიზია) სატელევიზიო განაწილების სისტემა
 • ადგილობრივი სამაუწყებლო სატელევიზიო სისტემა

მართვის უნივერსალური პულტები სასტუმროს ნომრებისთვის

სასტუმროს ნომერში მართვის უნივერსალური პულტის გამოყენება ხარისხის სტანდარტია.

Tv-Lux Hospitality არის სასტუმროს ნომრებისთვის მაღალი ხარისხის TV პულტების მომწოდებელი. ჩვენ ასევე ვაწარმოებთ მათ კონფიგურირებას.

სასტუმროს ნომერში მართვის უნივერსალური პულტის გამოყენების გადაწყვეტილება გთავაზობთ შემდეგ ფუნქციონალს:

 • ტელევიზორის სამართავად და ინტერაქტიული მენიუდან სხვადასხვა სერვისის ამოსარჩევად ერთი და იგივე პულტის გამოყენება
 • უნივერსალური პულტები ძნელად გაფუჭებადი და საიმედოა
 • უნივერსალური პულტების შიდა დიაგნოსტიკა ტექნიკური პერსონალისთვის ინფორმაციის გაგზავნის ფუნქციით (მაგ. დამჯდარი კვების ელემენტი)

ტელევიზორების თხელი და მბრუნავი სამაგრები

სასტუმროს ტელევიზორებისთვის და სხვადასხვა ვიდეო პანელებისთვის სპეციალური სამაგრების გამოყენება მოგცემთ საშუალებას დაამონტაჟოთ:

 • ტელევიზორი ნებისმიერი წყობის ოთახში
 • ტელევიზორი საჯარო სივრცის სასურველ წერტილში.ვიდეო პანელი Kiosk და Totem ტიპის კორპუსში
 • ელექტრონული აბრა (Digital Signage)
 • სპელიალური განათება პერსონალის სამუშაო ადგილებისთვის

Tv-Lux Hospitality არის ტელევიზორების მაღალი ხარისხის სამაგრების მომწოდებელი.
ჩვენთან ნახავთ სასტუმრო ტელევიზიასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას.